Đèn âm trần chiếu tỏa

VL-D002 SERIES

 • Mã hàng: VL-D002
 • Công suất: 10W-14W
 • Kích thước: 90-120mm

VL-D03 SERIES

 • Mã hàng: VL-D03
 • Công suất: 6W-20W
 • Kích thước: 75-160mm

VL-MVA SERIES

 • Mã hàng: VL-MVA
 • Công suất: 12W-32W
 • Kích thước: 120*120-210*210mm

CEA***R01/J SERIES

 • Mã hàng: CEA***R01/J
 • Công suất: 9W-24W
 • Màu sơn: Trắng

CEA***03J SERIES

 • Mã hàng: CEA***03J
 • Công suất: 9W-24W
 • Màu sơn: Trắng

CEA**01F SERIES

 • Mã hàng: CEA13501F
 • Công suất: 4W/7W/9W
 • Màu sơn: Trắng
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6