Đèn âm trần Mini

CEJ1030 SERIES

 • Mã hàng: CEJ1030
 • Công suất: 3W
 • Màu sơn: Trắng/Đen

CEJ2040 SERIES

 • Mã hàng: CEJ2040
 • Công suất: 3W
 • Màu sơn: Trắng/Đen

VL-C1801A SERIES

 • Mã hàng: VL-C1801A
 • Công suất: 3W
 • Màu sơn: Trắng/Đen

VL-SC1901 SERIES

 • Mã hàng: VL-SC1901
 • Công suất: 3W
 • Màu sơn: Trắng/Đen
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6