Đèn âm trần rọi điểm

KUMI SERIES 01

 • Mã hàng: VND01R01
 • Công suất: 6W-35 W
 • Lỗ khoét: 55-130 mm

KUMI SERIES 02

 • Mã hàng: VND02R01
 • Công suất: 6W-35 W
 • Lỗ khoét: 55-130 mm

KUMI SERIES 03

 • Mã hàng: VND01R03
 • Công suất: 6W-35 W
 • Lỗ khoét: 55-80 mm

KUMI SERIES 04

 • Mã hàng: VND01R04
 • Công suất: 8W-25 W
 • Lỗ khoét: 80-105 mm
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6