Đèn ray từ

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT01-T3/T5
 • Công suất: 10W/15W/20W/25W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT01-1T4/2T4
 • Công suất: 2*10/2*15/2*20/2*25W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT01-1T6
 • Công suất: 20W/25W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT02-FR
 • Công suất: 6W-35W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT03-F
 • Công suất: 10W--40W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT04-T
 • Công suất: 15W/20W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT05-FR
 • Công suất: 6W-35W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT05-FS
 • Công suất: 8W-25W
 • Chíp LED: Bridgelux

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT-RT
 • Kích thước: 1M/1.5M/2M
 • Chất liệu: Nhôm

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT-RP
 • Nguồn cho ray âm

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT-RI
 • Nối thẳng ray từ âm
 • Màu sơn: Trắng/Đen

LNH SERIES

 • Mã hàng: VRT-RL
 • Nối góc ray từ âm
 • Màu sơn: Trắng/Đen
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6