Đèn Led Ray

VL-T1801 SERIES

  • Mã hàng: VL-T1801
  • Công suất: 7W
  • Ray T2

VTS2101 SERIES

  • Mã hàng: VTS2101 (VL-T10/20/30)
  • Công suất: 10W/20W/30W
  • Ray T2

CEL9116C SERIES

  • Mã hàng: CEL9116C
  • Công suất: 7W/12W
  • Ray T3
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6