Đèn Multiple

Đèn Multiple 01

 • Mã hàng: VML02S01
 • Công suất:1*8 - 3*10 W
 • Lỗ khoét: 75*75 - 225*75

Đèn Multiple 02

 • Mã hàng: VML02S02
 • Công suất:1*15 - 3*25 W
 • Lỗ khoét: 105*105 - 308*105

Đèn Multiple 03

 • Mã hàng: VML02S03
 • Công suất:1*8 - 3*15 W
 • Lỗ khoét: 75*75 - 220*75

Đèn Multiple 04

 • Mã hàng: VML02S04
 • Công suất:1*8 - 3*15 W
 • Lỗ khoét: 75*75 - 220*75

Đèn Multiple 05

 • Mã hàng: VML01S01
 • Công suất:1*20 - 3*32 W
 • Lỗ khoét: 105*105 - 308*105

Đèn Multiple 06

 • Mã hàng: VML01S02
 • Công suất: 5 - 40 W
 • Lỗ khoét: 73*49 - 379*49
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6