Đèn Multiple

ACHE SERIES

 • Mã hàng: VML01-1T
 • Công suất: 1*8W-1*25W
 • Lỗ khoét: 75*75mm/105*105mm

ACHE SERIES

 • Mã hàng: VML01-2T
 • Công suất: 2*8W-2*25 W
 • Lỗ khoét: 145*75mm/206*105mm

ACHE SERIES

 • Mã hàng: VML01-3T
 • Công suất: 3*8W-3*25 W
 • Lỗ khoét: 220*75mm/308*105mm

ACHE SERIES

 • Mã hàng: VML02-1T
 • Công suất: 1*8W-1*25 W
 • Lỗ khoét: 80*80mm/100*100mm

ACHE SERIES

 • Mã hàng: VML02-2T
 • Công suất: 2*8W-2*25 W
 • Lỗ khoét: 150*80mm/211*110mm

ACHE SERIES

 • Mã hàng: VML02-3T
 • Công suất: 3*8W-23*25 W
 • Lỗ khoét: 222*80mm/313*110mm

ALTA SERIES

 • Mã hàng: VML03-1/2/3T
 • Công suất: 1*8W-3*15 W
 • Lỗ khoét: 75*75/147*75/220*75

ALTA SERIES

 • Mã hàng: VML04-1/2/3T
 • Công suất:1*8W-3*15 W
 • Lỗ khoét: 75*75/147*75/220*75

ALTA SERIES

 • Mã hàng:  VML05-1/2/3F
 • Công suất: 1*20W-3*32 W
 • Lỗ khoét: 105*105 - 308*105

ALDE SERIES

 • Mã hàng: VML06-1T
 • Công suất: 1*8W-1*40W
 • Lỗ khoét: 107*107/122*122/135*135

ALDE SERIES

 • Mã hàng: VML06-2T
 • Công suất: 2*8W-2*40W
 • Lỗ khoét: 207*107/237*122/263*135

ALDE SERIES

 • Mã hàng: VML06-3T
 • Công suất: 3*8W-3*40W
 • Lỗ khoét: 307*107/350*122/390*135
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6