Đèn lon nổi-ốp trần

VL-D1807 SERIES

 • Mã hàng: VL-D1807 (Cố định)
 • Công suất: 8W-40W
 • Kích thước: D90-D193mm

VL-D1808 SERIES

 • Mã hàng: VL-D1808 (Cố định)
 • Công suất: 8W-40W
 • Kích thước: 90*90-160*160mm

VL-D1811 SERIES

 • Mã hàng: VL-D1811 (Chỉnh hướng)
 • Công suất: 8W-12W
 • Kích thước: 80*80-100*100mm

VL-TMN SERIES

 • Mã hàng: VL-TMN
 • Công suất: 8W-30W
 • Kích thước: D120-D300mm

VL-VMN SERIES

 • Mã hàng: VL-TMN
 • Công suất: 8W-30W
 • Kích thước: 120*120-300*300mm
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6