Tuyển dụng

Đèn led phòng karaoke 5 mắt CORONA - PAH-283

Địa điểm làm việc: tại Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h30 chiều

Chi tiết

Đèn led phòng karaoke 5 mắt CORONA - PAH-284

Địa điểm làm việc: tại Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h30 chiều

Chi tiết

Đèn led phòng karaoke 5 mắt CORONA - PAH-282

Địa điểm làm việc: tại Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h sáng - 5h30 chiều

Chi tiết
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6