Quy Trình Tư vấn chiếu sáng

QUY TRÌNH CHUNG TƯ VẤN CHIẾU SÁNG

Quy trình chiếu sáng

B1: Thu thập dữ liệu.

B2: Xác định phương thức, kiểu chiếu sáng và chọn độ rọi hợp lý.

B3: Xác định nguồn sáng thích hợp.

B4: Chọn hình thức của đèn và xác định loại đèn.

B5: Sắp xếp bố trí đèn.

B6: Tính toán độ rọi và xác định công suất lắp đặt của nguồn sáng.

B7: Theo nhu cầu, tính toán đánh giá độ sáng và độ chói của từng bề mặt trong phòng

B8: Thống nhất phương án chiếu sáng.

B9: Theo phương án chiếu sáng xác định phương pháp và hệ thống điều khiển nhằm đạt hiệu quả chiếu sáng cao.

Các bước chung của tư vấn chiếu sáng cơ bản như nhau nhưng vì ý tưởng của mọi người là khác nhau nên Vạn Long sẽ căn cứ theo thói quen, sở thích riêng của khách hàng để điều chỉnh nhằm mục đích đạt được hiệu quả chiếu sáng thẩm mỹ, phù hợp nhu cầu của khách hàng.