Đèn Vạn Long

Lý do chọn Vạn Long

Chất lượng đảm bảo

Chất lượng đảm bảo

Sản phẩm đa dạng

Sản phẩm đa dạng

Tư vấn và thiết kế chiếu sáng

Tư vấn và thiết kế chiếu sáng

Dịch vụ chu đáo

Dịch vụ chu đáo

Sản phẩm tiêu biểu VẠN LONG là Nhà phân phối Đèn LED chất lượng cao

KUMI SERIES 01

 • Mã hàng: VND01R01
 • Công suất: 6W-35 W
 • Lỗ khoét: 55-130 mm

Đèn Multiple 01

 • Mã hàng: VML02S01
 • Công suất:1*8 - 3*10 W
 • Lỗ khoét: 75*75 - 225*75

KUMI SERIES 02

 • Mã hàng: VND02R01
 • Công suất: 6W-35 W
 • Lỗ khoét: 55-130 mm

Đèn Multiple 02

 • Mã hàng: VML02S02
 • Công suất:1*15 - 3*25 W
 • Lỗ khoét: 105*105 - 308*105

KUMI SERIES 03

 • Mã hàng: VND01R03
 • Công suất: 6W-35 W
 • Lỗ khoét: 55-80 mm

Đèn Multiple 03

 • Mã hàng: VML02S03
 • Công suất:1*8 - 3*15 W
 • Lỗ khoét: 75*75 - 220*75

KUMI SERIES 04

 • Mã hàng: VND01R04
 • Công suất: 8W-25 W
 • Lỗ khoét: 80-105 mm

Đèn Multiple 04

 • Mã hàng: VML02S04
 • Công suất:1*8 - 3*15 W
 • Lỗ khoét: 75*75 - 220*75

Đèn Multiple 05

 • Mã hàng: VML01S01
 • Công suất:1*20 - 3*32 W
 • Lỗ khoét: 105*105 - 308*105

Đèn Multiple 06

 • Mã hàng: VML01S02
 • Công suất: 5 - 40 W
 • Lỗ khoét: 73*49 - 379*49
partner1
partner2
partner3
partner4
partner5
partner6