Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-TMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL08-120-TMN-8W

  Mã: VL08-120-TMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 120xH25mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-VMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL08-120-VMN-8W

  Mã: VL08-120-VMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 120x120xH25mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-TMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL15-170-TMN-15W

  Mã: VL15-170-TMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 170xH32mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-VMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL15-170-VMN-15W

  Mã: VL15-170-VMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 170x170xH32mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-TMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL22-225-TMN-22W

  Mã: VL22-225-TMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 225xH32mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-VMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL22-225-VMN-22W

  Mã: VL22-225-VMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 225x225xH32mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-TMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL30-300-TMN-30W

  Mã: VL30-300-TMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 300xH38mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • Đèn LED Ốp trần VL08-120-VMN-8W

  ĐÈN LED ỐP TRẦN VL30-300-VMN-30W

  Mã: VL30-300-VMN
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 90° – Kích thước: 300x300xH38mm – Cấp bảo vệ: IP40