Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1807A

  Mã: VL-D1807A
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 90xH90mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1807B

  Mã: VL-D1807B
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 110xH120mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1807C

  Mã: VL-D1807C
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 130xH152mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1807D

  Mã: VL-D1807D
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 170xH183mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1808A

  Mã: VL-D1808A
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 90x90xH90mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1808B

  Mã: VL-D1808B
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 110*110*H120mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1808C

  Mã: VL-D1808C
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 130*130*H152mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1808D

  Mã: VL-D1808D
  – Chip LED: Epistar – Ánh sáng: 3000K,4000K. 6500K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 45° – Kích thước: 170x170xH183mm – Cấp bảo vệ: IP40
 • ĐÈN LED ỐNG BƠ VL-D1811A

  Mã: VL-D1811A
  – Chip LED: Luminus – Ánh sáng: 3000K,4000K – Chỉ số hoàn màu: Ra90 – Góc chiếu: 24/38° – Kích thước: 100x100xH90mm – Cấp bảo vệ: IP20